BRANSCH-UNIK FISKALGORITM OCH AI

FISKIDENTIFIERING MED AI
Våra produkter använder sig av artificiell intelligens och specialtränade algoritmer för att endast räkna fisk som passerar igenom tunneln. Tester visar att TiVA FC räknar mer än 99,5 % utav fisken som passerar fiskräknaren.

ARTBESTÄMNING
I vår molnplattform gås alla fiskpassager igenom av en specialtränad algoritm som artbestämmer fisken. Algoritmen är tränad på hundratusentals fiskpassager och har en hög träffsäkerhet. Den automatiska artigenkänningen kan idag urskilja hela tolv arter och vi arbetar kontinuerligt med att göra den ännu mer avancerad.

FETTFENOR OCH SVAMP
Det är också möjligt att se om en lax eller öring är av odlat ursprung då vi automatiskt detekterar om fisken har en fettfena. Vi kan också använda algoritmer som detekterar om en fisk är angripen av svamp.