KRAFTFULL TEKNIK I NÄTT FORMAT

Undervattenskamera med enkel installation för smidig fiskövervakning

FISKDETEKTION I REALTID
Videoströmmen från kameran analyseras i realtid som med hjälp av en specialtränad algoritm endast registrerar fiskar som passerar framför kameran. Detta minimerar yttre störningar av t.ex. solinstrålning eller rörelse av undervattensvegetation. När en fisk passerar förbi kameran lagras information om passagen tillsammans med en bild och video.

FLYTTA EFTER BEHOV
Undervattenshusets nätta storlek möjliggör en smidig och kostnadseffektiv installation i alla tänkbara miljöer. I paketet ingår komplett hårdvara med undervattenshus, belysningsramp med vitt och infrarött ljus samt ett apparatskåp med all nödvändig utrustning för strömförsörjning och fjärranslutning. Såklart går den att driva på solceller.

DATA DIREKT i MOLNTJÄNST
Alla registreringar som samlas in av TiVAs undervattenskamera skickas kontinuerligt upp till en användarvänlig webbplattform där användaren kommer åt all data och kan titta på alla videofilmer. På plattformen finns också analysverktyg för att analysera insamlat material och rapportverktyg i form av tabeller och diagram.

 
TiVAs undervattenskamera / underwater camera

Se mer från vår undervattenskamera!

Spela videoklipp
Spela videoklipp
Spela videoklipp