KOMPLETT WEBBPLATTFORM FÖR FISKDATA

All data hanteras från vår egenutvecklade webbplattform fiskdata.se På denna tjänst kan du se insamlad data efter fiskpassage, utföra dataanalyser och se driftsinformation.

ANSLUTNING TILL MOLNTJÄNST
Alla TiVAs fiskräknare och kameror är uppkopplade till molntjänsten fiskdata.se där all data samlas och presenteras på ett användarvänligt sätt. Anslutningen sker via ett 4G-modem som ingår i paketet. För uppkoppling krävs ett internetabonnemang som med fördel kan tecknas direkt via oss.

VERKTYG FÖR DATAANALYS
fiskdata.se finns alla tänkbara verktyg för att tolka och analysera data. Här finns också flera rapportgränssnitt som på ett enkelt och smidigt sätt sammanställer fiskvandringen och även exportfunktioner för att kunna använda data i andra program, t.ex. Excel.

AVISERINGAR FÖR LARM
Fiskräknaren är utrustad med ett aktivt larmsystem som automatiskt övervakar dess funktioner. Larm kan skickas automatiskt med e-post och SMS. Därmed minimeras risken för driftstopp och att värdefull data går förlorad data.

 

Tolkningsgränssnitt

Livebild och driftsinfo

Livebild och driftsinfo

Publik sida för de senaste passagerna och urvalsfilmer