Fiskalgoritm och AI

Fiskräknaren använder sig av artificiell intelligens och specialtränade algoritmer för att endast räkna fisk som passerar igenom tunneln. Tester visar att TiVA FC räknar mer än 99,5 % utav fisken som passerar fiskräknaren.

Implementering av algoritmer för klassificering av bilder på fisk enligt olika parametrar

Fiskalgoritmer

Fiskräknaren använder sig av avancerad kamerateknik tillsammans artificiell intelligens i form av specialtränade fiskalgoritmer. Systemet bearbetar alla videoströmmar i realtid och räknar bara fisk som gör en fullständig passage genom fiskräknaren. Under årens lopp har vi samlat på oss flera hundra tusen filmer från fiskräknare över hela världen med hjälp av bl.a. fiskdata.se. Dessa filmer använder vi för att träna upp de algoritmer vi använder. Den stora variationen av filmer på fisk från olika typer i vatten över hela europa gör att vi får väldigt träffsäkra modeller som kan känna igen fisk i alla typer av förhållanden.

Förutom den specialtränade fiskalgoritmen som arbetar på själva fiskräknaren för att känna igen fisk har vi även implementerat en rad andra olika algoritmer för att med automatik och artificiell intelligens kunna göra ytterligare klassificeringar på bilderna som körs på en molnplattform.

I filmerna nedan visas hur de några utav de olika algoritmerna arbetar på videoströmmarna.

Fiskalgoritm

Filmen nedan visar hur fiskalgoritmen arbetar med videoströmmen för att känna igen fiskobjekt som simmar genom fiskräknaren.

Artbestämning

I nuläget kan vi med mycket hög precision automatiskt artbestämma tolv utav de vanligast förekommande fiskarterna i svenska vattendrag.

Fettfenedetektion

Vi kan även avgöra om en laxfisk är av odlat eller vilt ursprung då vi med hög säkerhet kan konstatera om en fisk saknar fettfena. All odlad lax och havsöring som sätts fenklipps vilket gör att det går att skilja odlad fisk från vild.

Grad av svamppåväxt

Tyvärr ser vi en ökad mängd på svamppåväxt (UDN) på fisk över hela landet, inte bara i kustvattendrag med vandrande lax och havsöring utan även i inlandsvatten. Detta är väldigt oroande och rapporterats mycket om i media, Laxsjuka bekymrar forskare, Krafttag mot sjuka laxar, Rapporter om sjuka laxar, Laxen riskerar slås ut helt.

Vi har tagit fram en specialtränad algoritm som inte bara detekterar svamppåväxt på fisk utan även räknar ut hur stor del av fisken som är täckt av svamp. Det är ett väldigt värdefullt verktyg för att tidigt kunna upptäcka utbrott av UDN.