VÅRA REFERENSPROJEKT

Våra produkter används mångsidigt och har olika tillämpningar på olika platser för att möta olika behov och syften. Nedan kan du utforska referensprojekt med exempel på hur våra produkter har installerats och använts.

FISKÖVERVAKNING MED PIT-ANTENN VID FINSJÖ SKRUVTURBIN

Vid Finsjö övre kraftverk i Emån installerades under hösten 2023 en ny typ av turbin. Det är en så kallad skruvturbin där tanken är att fisk på ett säkert sätt ska kunna passera genom skruven, både uppströms och nedströms. Skruvturbinen är den första i sitt slag som monteras i Sverige och kommer att följas upp ordentligt av Karlstads universitet under en femårsperiod.
Läs mer om projektet.

UPPFÖLJNING MED FISKRÄKNARE
TiVA fick i uppdrag att leverera inte mindre än tre fiskräknare och en undervattenskamera som viktiga verktyg i uppföljningsarbetet. Fiskräknarna är dessutom utrustade med integrerade antenner som kan läsa av så kallade PIT-tags. Det är ungefär samma teknik som vanliga betalkort med blippfunktion fungerar. Antennen som är monterad på fiskräknaren generar ett magnetfält vilket ger ström till den lilla passiva sändaren som är inopererad i fisken när den simmar igenom antennen. När sändaren aktiveras av magnetfältet skickar den ut sitt unika ID-nummer som fångas upp av en PIT-läsare som är kopplad till antennen.

Denna teknik skapar helt unika möjligheter tillsammans med en fiskräknare. Ett vanligt tillvägagångssätt är att fånga in exempelvis öringyngel via elfiske på sina uppväxtområden och märka fisken med sändaren. När fisken sedan passerar antennerna fångas ID-numret in tillsammans med data som tidpunkt, storlek på fisken samt bilder och videofilmer. Eftersom sändaren är passiv och aktiveras av antennens magnetfält så går fisken att följa under hela dess livslängd. Det skapar helt unika förutsättningar att samla in värdefull data över tid utan att behöva hantera fisk via exempelvis fällfångst.

KOMPLETT PIT-SYSTEM TILL VÅRA FISKRÄKNARE
I samband med projektet vid Finsjö utvecklade vi den integrerade PIT-systemet till vår TiVA FC. Själva antennen fästs in i fiskräknarens ena ände och bygger endast på ca 8 cm på längden. Läsare och strömförsörjning och är placerad i fiskräknaren apparatskåp och integreras direkt med fiskräknarsystemet. Det medför att alla registreringar från PIT-systemet matchas ihop med registreringarna från fiskräknaren. Alla data är sedan såklart tillgängligt tillsammans på vår webbplattform. PIT-antenn med läsare finns nu som uppskattat tillval till våra fiskräknare.

Video från Uniper som visar samarbetet kring Finsjöprojektet

PIT-antenn till TiVA FC fiskräknare, PIT antenna for TiVA FC fish counter

PIT-antenn på TiVA FC fiskräknare

En av tre fiskräknare installerade i Finsjö