Följ gäddvandringen i Hemmesta sjöäng

Följ gäddvandringen i Hemmesta sjöäng

Våren är på gång! Nu när vattnet börjar värmas upp har gäddans lekvandringen börjat. I förra veckan satte Sportfiskarna en fiskräknare i Hemmesta sjöäng för att dokumentera årets vandring. Räknaren har satts i utloppet av våtmarken där den räknar, mäter och filmar alla fiskar som passerar ut eller in i våtmarken. Om man är intresserad av att följa vandringen finns det möjlighet att själv gå in och titta på klipp från räknaren!

Följ bara denna länken!

Välkommen Alice Mikkelsen

Välkommen Alice Mikkelsen

TiVA och Fiskevårdsteknik är glada att presentera Alice Mikkelsen som TiVAs nya fiskräknartekniker/konstruktör! Nedan följer en kort introduktion av Alice:

Jag är uppväxt i Kalmartrakterna men har de senaste åren bott i Göteborg, Värmland och nu senast Stockholm. Kom nyss tillbaka till Småland för att vara närmare familjen och lämnade min tidigare tjänst som elektromontör. Jag har ett par års studier inom produktutveckling och konstruktion bakom mig; på Chalmers, Brobygrafiska och Teknikhögskolan i Liljeholmen och har sysslat en del med 3D-printing på fritiden. Jag har ett stort intresse för miljö, klimat och hållbarhet och skrev i höstas klart mitt examensarbete om metodik för hållbar produktutveckling och cirkulär ekonomi.

När jag såg annonsen för jobbet fiskräknaranalys kändes det först långt ifrån mitt område, men eftersom det var ett plus att kunna vara en allt-i-allo i tjänsten så sökte jag. Lyckoträff! Hos TiVA får jag förutom att analysera data från firrarna assistera i konstruktionsarbetet, följa produktutvecklingen och löda och skruva ihop produkter. I och med mitt miljöintresse så känns det dessutom guld att få lära mig mer om Sveriges fiskliv och naturvård!

Sammanfattning av ett hektiskt 2022

Fiskräknare på kusten

Detta år har gått i ett rasande tempo för oss på TiVA. Så högt att vi varit dåliga på att hinna med att uppdatera våra sociala medier och webbsida. Detta inlägg är en kort sammanfattning av året och vi tar nu sikte mot ett nytt spännande år och vill samtidigt passa på att tacka alla våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Flytt till nya lokaler

Året började med en flytt till nya lokaler i Kalmar. Vi fick leta länge och väl men hittade tillslut en lokal som efter lite ombyggnation och skapande av nya kontorsutrymmen passar våra behov väl. Under våren fick vi också välbehövlig förstärkning av en utvecklare och en tekniker.

Nya lokaler
Nya lokaler i Kalmar innan bygget av kontorsdelen hunnit påbörjas.
Nya lokaler
Nya lokaler i Kalmar under byggandet av kontorsdelen.
Fiskräknare i Uddevalla
Ny fiskräknare vid Strömberget i Bäveån som rinner genom Uddevalla.

Rekordmånga installationer

Under 2022 har vi levererat rekordmånga räknare trots en komponentbrist och stora problem i levantörsleden. Vi har också sett en förändring i fiskräknarmarknaden där de flesta räknare som säljs idag inte placeras i en traditionell fiskväg. Istället placeras många räknare fritt i vattendragen. Vår fiskräknare TiVA FC tillsammans med ett räknartorn och våra flytande galler har blivit en stor framgång! Allt fler fiskräknare placeras också på lokaler där det saknas fast ström vilket medför att många fiskräknare kompletteras med solceller och ett batteripaket. Vi har installerat ytterligare fiskräknare ute på kusten för att hålla koll på rekryteringen av rovfisk i skärgården. En utav räknarna är bokstavligen placerad i ytterskärgården. Så fiskräknare, solcellspaneler och batterier fick båttransport ut till lokalen.

Förutom fiskräknare har vi även levererat ett fiskvänligt intagsgaller till en kraftstation i Lyckebyån tillsammans med en rensmaskin från norska Enerquipe. Hit kommer vi även att leverera en fiskräknare med gallerbur och upphissningsanordning i början av 2023.

Fiskövervakning med solceller
Bild från en montering i Jämtland med solceller och batteripaket.
Flytgaller
Fiskräknare i Blekinge med räknartorn och flytande galler för att räkna fisk fritt i vattendrag.
Fiskräknare i fiskfälla
En TiVA FC fiskräknare placerad i en pushup-fälla
Transport av räknare med båt
Transport av fiskräknare, solcellspanler och batterier med båt till ytterskärgården
Montering av fiskräknare i ytterskärgården i Södermanland
Montering av fiskräknare i ytterskärgården i Södermanland
Solcellspaneler för drift av räknare
För drift av fiskräknare utan fast ström kan solceller och batterier användas.
Fiskräknare i skärgården
Fiskräknare monterad i ett sund i skärgården med beteendebarriärer för vägledning av fisk
Fiskvänligt intagsgaller
Fiskvänligt intagsgaller vid Lyckeby kraftverk i Lyckebyån
Montering av fiskräknare vid Trosa Kvarn i Trosaån
Montering av fiskräknare vid Trosa Kvarn i Trosaån
TiVA på fiskmarknad i Karlstad 2022.
TiVA på plats i Karlstad på fiskmarknad för att visa upp fiskräknare och AI-algoritmer för fiskräkning
Fiskräknarinstallation i vattendrag
Fiskräknartorn och räknare monterat i vattnet. Flytgaller placeras ut vid sidan om fiskräknaren för att vägleda fisken genom räknaren.
Montering av fiskräknare i ett litet vattendrag på östkusten
Montering av fiskräknare i ett litet vattendrag på östkusten

Ny fiskräknare i Blekinge

Fiskräknare Blekinge

Vi installerade en ny räknaren i ett mindre vattendrag i Blekinge i mitten av augusti på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge. Fiskräknaren är placerad fritt i vattendraget nedströms ett tidigare vandringshinder som har återställts. I vårt uppdrag ingår leverans, montering och uppstart av fiskräknaren samt driftavtal för att hantera den tekniska driften och insamling av data. Kringinstallationer såsom ledarmar för att vägleda fisken in i räknaren har monterats av personal från Länsstyrelsen. För att hålla extra koll på ledarmar och eventuella högflöden monterade vi även en extra övervakningskamera som kontinuerligt håller koll på hela anläggningen och för att se när det är dags att rensa ledarmarna från skräp

Bild från övervakningskameran för kontinuerlig kontroll av anläggningen

Målarter för fiskräknaren är bl.a. sik, id, havsöring och ål och det ska bli spännande att se vilka arter som passerar igenom räknaren. Under de första dagarnas drift har bl.a. gädda, lake, ål, sutare och kräftor passerat. Vi tackar Länsstyrelsen för förtroendet och hoppas att höstens fiskvandring snart tar fart på allvar.

Ny fiskräknare i Mörrumsån

Fiskräknare Mörrumsån

I början av veckan monterade vi en ny TiVA FC i Mörrumsån. Fiskräknaren är placerad vid ett utav de gamla fasta fiskena under bron vid Kungsforsen och Laxens hus. Det innebär att inte all fisk som passerar förbi Kungsforsen simmar genom räknaren utan de kan simma genom något utav de andra brofundamenten. Personal från Mörrums Kronolaxfiske ska montera ledgaller nedströms bron i syfte att styra så mycket utav den uppvandrande fisken som möjligt genom själva fiskräknaren.

Fiskräkningen är en testverksamhet på uppdrag av SLU Aqua i syfte att att övervaka bestånden av vandrande laxfisk i Mörrumsån. Tidigare fanns en fiskräknare placerad i fiskvägen vid Mariebergs kraftverk vid Svängsta som all uppvandrande fisk passerade. Men sedan återställningen som utfördes där finns inte längre den möjligheten och nu tittar man på alternativa sätt att kunna räkna fisk och fiskräknaren vid Kungsforsen ingår i den testverksamheten.

SLU Aqua har även placerat en så kallad sonar-kamera uppströms Kungsforsen där det totala antalet uppvandrande fiskar kan räknas. Sonar-kameran kan däremot inte skilja lax från öring. Så med hjälp av vår fiskräknaren, där vi med hög noggrannhet kan artbestämma passerande fiskar, går det att få ut en fördelning av vandrande lax respektive öring. Data rån de båda systemen kombineras för att få en detaljerad bild av fiskvandringen och det totala antalet vandrande laxar och öringar i Mörrumsån.

Fiskräknaren monterades i måndags och hittills har både lax och havsöringen passerat genom räknaren. Trots att ledarmarna som ska styra fisken in i räknaren ännu inte har monterats. Dessutom har den akut hotade ålen, den rödlistade vimman och gädda registrerats i fiskräknaren.

Filmklipp på några utav fiskarna som passerat genom räknaren.

Fiskräknaren i Tommarpsån installerad

Tommarpsån fiskräknare

I början av veckan installerades den nya fiskräknaren i Tommarpsån. Fiskräknaren är en TiVA FC och är placerad i vårt räknartorn. Till tornet är flytande galler placerade för att minimera behovet av manuell rengöring. När gallren blir igensatta sjunker de ner och rengör därmed sig själva.

Fisken började simma genom räknaren på en gång och hittills har ett antal havsöringsmolt, lekvandrande gädda och id registrerats.

Installationen utfördes av på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne tillsammans med Naturentreprenad Syd. Fiskräknaren går att följa live på https://fiskdata.se/

Fiskräknaren vid Hillevik i Björkeån är nu igång

Fiskräknaren vid Hillevik, Björkeån

I morse startades fiskräkningen vid inlöpet i Hillevik, Björkeån ca 15 km norr om Gävle. Fiskräknaren är placerad i fiskvägens inlopp och Sportfiskarna har tidigare övervakat fiskvandringen där genom fällfångster.

Fiskräknaren är av typen TiVA FC i den större storleken då det finns ambitioner hos Sportfiskarna som äger räknaren att kunna flytta den mellan olika vattendrag där även stor havsvandrande fisk som lax och havsöring ska kunna räknas. Tillsammans med räknaren levererades även vårt fiskräknartorn som är speciellt framtaget för smidig och flexibel installation av fiskräknare och ledanordningar för att styra fisken in i räknaren. Installation av räknare, torn och ledanordningar har utförts av Sportfiskarna själva.

Nu väntar vi på att de första fiskarna ska passera genom räknaren. Tidigare års fällfångster visar på ett stort leksteg av abborre men vi bör även kunna förvänta oss gädda, id och andra cyprinider.

Initialt har vi också en liveström på kameran som gör att alla fiskar kan ses live i samma ögonblick som de passerar. Livebilden går att komma åt via fiskräknarens sida på Fiskdata.se. Mer om Hillevik finns även att läsa hos Fiskejournalen.

Inlöpet vid Hillevik i Björkeån
Inlöpet vid Hillevik som projekterats av Fiskevårdsteknik

Gäddräknare till SLU Aqua och ePIKE

Gäddräknare till SLU Aqua och ePIKE

Vi vill tacka Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) för förtroende att leverera en fiskräknare till dem. Räknaren kommer att placeras i en nyanlagd gäddvåtmark i Stockholmsområdet i samband forskningsprojektet ePIKE, som undersöker möjligheten att använda eDNA för uppföljning av gäddbestånd. Ett mycket spännande projekt i SLUs regi.

Fiskräknaren kommer att placeras fritt i vattendraget tillsammans med vårt mobila räknartorn för att smidigt kunna fästa in ledanordningar för styrning av fisk och även kunna hissa upp fiskräknaren för rengöring.

Göran Sundblad som är en utav forskarna på SLU som arbetar med forskningsprojektet ePIKE. (Foto från SLU)