Fiskräknaren vid Hillevik i Björkeån är nu igång

Fiskräknaren vid Hillevik, Björkeån

I morse startades fiskräkningen vid inlöpet i Hillevik, Björkeån ca 15 km norr om Gävle. Fiskräknaren är placerad i fiskvägens inlopp och Sportfiskarna har tidigare övervakat fiskvandringen där genom fällfångster.

Fiskräknaren är av typen TiVA FC i den större storleken då det finns ambitioner hos Sportfiskarna som äger räknaren att kunna flytta den mellan olika vattendrag där även stor havsvandrande fisk som lax och havsöring ska kunna räknas. Tillsammans med räknaren levererades även vårt fiskräknartorn som är speciellt framtaget för smidig och flexibel installation av fiskräknare och ledanordningar för att styra fisken in i räknaren. Installation av räknare, torn och ledanordningar har utförts av Sportfiskarna själva.

Nu väntar vi på att de första fiskarna ska passera genom räknaren. Tidigare års fällfångster visar på ett stort leksteg av abborre men vi bör även kunna förvänta oss gädda, id och andra cyprinider.

Initialt har vi också en liveström på kameran som gör att alla fiskar kan ses live i samma ögonblick som de passerar. Livebilden går att komma åt via fiskräknarens sida på Fiskdata.se. Mer om Hillevik finns även att läsa hos Fiskejournalen.

Inlöpet vid Hillevik i Björkeån
Inlöpet vid Hillevik som projekterats av Fiskevårdsteknik