Om TiVA

TiVA är ett innovationsföretag som utvecklar tekniska produkter i framkant kopplade till vatten och miljöövervakning.

Öring i fiskräknare Tiva FC
Den första produkten som lanserades i samband med att företaget startades var fiskräknaren TiVA FC.

TiVA AB startades under 2020 och ägs till 100 % av Fiskevårdsteknik i Sverige AB. I organisationen finns över 50 års samlad erfarenhet av arbete i vatten med bland annat miljöutredningar, projektering och byggnation av fiskvägar, flödesberäkningar och simuleringar, populationsmodeller, miljöövervakning i form av fiskräknare, flödesmätningar, elfisken mm. I företagets produktportfölj kommer vi erbjuda produkter kopplade till vår expertis och där vi ser ett behov. Det kan vara en produkt som inte finns på marknaden eller om vi kan erbjuda något som fyller ett utrymme inom någon sektor.

I företaget finns en bred kompetens och vi brinner för att ta fram smarta lösningar kopplat till vatten. Vår kunskapsbas är bred och tvärvetenskaplig med ingenjörer inriktade på ekosystem, datasystem, maskinteknik och industriell ekonomi som arbetar tillsammans med geologer, biologer och ekologer. Det gör att vi kan skapa produkter som överbryggar flera av dessa områden i en spännande kombination. Dessutom har vi nära samarbetspartners inom tillverkningsindustrin som gör att vi på kort tid och på ett kostnadseffektivt sätt kan utveckla en idé till en färdig produkt.

De produkter vi erbjuder är alltid framtagna enligt vår grundprinciper ENKELHET och DRIFTSÄKERHET. Även om produkterna i sig är komplicerade och använder sig av teknik i framkant så ska de för den skull inte vara svåra att hantera eller krångligt att visa och hantera insamlad data. Vanligtvis arbetar vi med webblösningar i en molnplattform för hantering av data och styrning av utrustning. Det gör att all data nås och hanteras smidigt med en valfri webbläsare utan att någon extra mjukvara behöver installeras. Samtidigt är produkternas mjukvara och gränssnitt alltid uppdaterade med de senaste versionerna utan att några uppdateringar behöver göras.