Off-grid

Apparatskåpet levereras med en färdigmonterad stickproppskontakt för smidig anslutning av 230VAC. Fiskräknaren går dock lika bra att driva med 24VDC om fast ström saknas. TiVAs fiskräknare är mycket energieffektiv. Strömförbrukningen för räknaren i fullt driftläge med full belysning uppgår till ca 50W men kan via strömsparfunktioner förbruka så lite som 20W. Detta medför en låg driftskostnad men också att fiskräknaren kan drivas med batterier och solceller om så önskas.

TiVA FC kan drivas med batterier och solceller där fast strömförsörjning saknas.

I fiskräknaren sitter utrustning för fjärranslutning via 4G router och fjärrströmbrytare via GSM monterad. För full funktion av fiskräknaren krävs en stabil internetanslutning med publik IP-adress och ett M2M abonnemang med stöd för tal och SMS. Vi kan ordna med alla nödvändiga abonnemang som en tilläggstjänst och då levereras levereras räknaren färdigkonfigurerad med alla SIM-kort så att data automatiskt skickas till molnplattformen fiskdata.se så fort den startas.

För att övervaka själva installationen kan en webbkamera vara ett effektivt verktyg, framför allt när räknaren är placerad långt bort och kanske besöks sällan. På det viset får man en överblick över exempelvis vattenförhållanden och eventuellt rensbehov på avledningsanordningar. Webbkamera för övervakning av installationen kan självfallet tillhandahållas oavsett var fiskräknaren ska placeras.

En fiskräknarinstallation som överblickas av en webbkamera
All utrustning inklusive en eventuell webbkamera för övervakning av installationen kan drivas med solceller och batterier.