Ny fiskräknare i Mörrumsån

Fiskräknare Mörrumsån

I början av veckan monterade vi en ny TiVA FC i Mörrumsån. Fiskräknaren är placerad vid ett utav de gamla fasta fiskena under bron vid Kungsforsen och Laxens hus. Det innebär att inte all fisk som passerar förbi Kungsforsen simmar genom räknaren utan de kan simma genom något utav de andra brofundamenten. Personal från Mörrums Kronolaxfiske ska montera ledgaller nedströms bron i syfte att styra så mycket utav den uppvandrande fisken som möjligt genom själva fiskräknaren.

Fiskräkningen är en testverksamhet på uppdrag av SLU Aqua i syfte att att övervaka bestånden av vandrande laxfisk i Mörrumsån. Tidigare fanns en fiskräknare placerad i fiskvägen vid Mariebergs kraftverk vid Svängsta som all uppvandrande fisk passerade. Men sedan återställningen som utfördes där finns inte längre den möjligheten och nu tittar man på alternativa sätt att kunna räkna fisk och fiskräknaren vid Kungsforsen ingår i den testverksamheten.

SLU Aqua har även placerat en så kallad sonar-kamera uppströms Kungsforsen där det totala antalet uppvandrande fiskar kan räknas. Sonar-kameran kan däremot inte skilja lax från öring. Så med hjälp av vår fiskräknaren, där vi med hög noggrannhet kan artbestämma passerande fiskar, går det att få ut en fördelning av vandrande lax respektive öring. Data rån de båda systemen kombineras för att få en detaljerad bild av fiskvandringen och det totala antalet vandrande laxar och öringar i Mörrumsån.

Fiskräknaren monterades i måndags och hittills har både lax och havsöringen passerat genom räknaren. Trots att ledarmarna som ska styra fisken in i räknaren ännu inte har monterats. Dessutom har den akut hotade ålen, den rödlistade vimman och gädda registrerats i fiskräknaren.

Filmklipp på några utav fiskarna som passerat genom räknaren.