Ny fiskräknare i Blekinge

Fiskräknare Blekinge

Vi installerade en ny räknaren i ett mindre vattendrag i Blekinge i mitten av augusti på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge. Fiskräknaren är placerad fritt i vattendraget nedströms ett tidigare vandringshinder som har återställts. I vårt uppdrag ingår leverans, montering och uppstart av fiskräknaren samt driftavtal för att hantera den tekniska driften och insamling av data. Kringinstallationer såsom ledarmar för att vägleda fisken in i räknaren har monterats av personal från Länsstyrelsen. För att hålla extra koll på ledarmar och eventuella högflöden monterade vi även en extra övervakningskamera som kontinuerligt håller koll på hela anläggningen och för att se när det är dags att rensa ledarmarna från skräp

Bild från övervakningskameran för kontinuerlig kontroll av anläggningen

Målarter för fiskräknaren är bl.a. sik, id, havsöring och ål och det ska bli spännande att se vilka arter som passerar igenom räknaren. Under de första dagarnas drift har bl.a. gädda, lake, ål, sutare och kräftor passerat. Vi tackar Länsstyrelsen för förtroendet och hoppas att höstens fiskvandring snart tar fart på allvar.

Ny fiskräknare i Mörrumsån

Fiskräknare Mörrumsån

I början av veckan monterade vi en ny TiVA FC i Mörrumsån. Fiskräknaren är placerad vid ett utav de gamla fasta fiskena under bron vid Kungsforsen och Laxens hus. Det innebär att inte all fisk som passerar förbi Kungsforsen simmar genom räknaren utan de kan simma genom något utav de andra brofundamenten. Personal från Mörrums Kronolaxfiske ska montera ledgaller nedströms bron i syfte att styra så mycket utav den uppvandrande fisken som möjligt genom själva fiskräknaren.

Fiskräkningen är en testverksamhet på uppdrag av SLU Aqua i syfte att att övervaka bestånden av vandrande laxfisk i Mörrumsån. Tidigare fanns en fiskräknare placerad i fiskvägen vid Mariebergs kraftverk vid Svängsta som all uppvandrande fisk passerade. Men sedan återställningen som utfördes där finns inte längre den möjligheten och nu tittar man på alternativa sätt att kunna räkna fisk och fiskräknaren vid Kungsforsen ingår i den testverksamheten.

SLU Aqua har även placerat en så kallad sonar-kamera uppströms Kungsforsen där det totala antalet uppvandrande fiskar kan räknas. Sonar-kameran kan däremot inte skilja lax från öring. Så med hjälp av vår fiskräknaren, där vi med hög noggrannhet kan artbestämma passerande fiskar, går det att få ut en fördelning av vandrande lax respektive öring. Data rån de båda systemen kombineras för att få en detaljerad bild av fiskvandringen och det totala antalet vandrande laxar och öringar i Mörrumsån.

Fiskräknaren monterades i måndags och hittills har både lax och havsöringen passerat genom räknaren. Trots att ledarmarna som ska styra fisken in i räknaren ännu inte har monterats. Dessutom har den akut hotade ålen, den rödlistade vimman och gädda registrerats i fiskräknaren.

Filmklipp på några utav fiskarna som passerat genom räknaren.

Fiskräknaren i Tommarpsån installerad

Tommarpsån fiskräknare

I början av veckan installerades den nya fiskräknaren i Tommarpsån. Fiskräknaren är en TiVA FC och är placerad i vårt räknartorn. Till tornet är flytande galler placerade för att minimera behovet av manuell rengöring. När gallren blir igensatta sjunker de ner och rengör därmed sig själva.

Fisken började simma genom räknaren på en gång och hittills har ett antal havsöringsmolt, lekvandrande gädda och id registrerats.

Installationen utfördes av på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne tillsammans med Naturentreprenad Syd. Fiskräknaren går att följa live på https://fiskdata.se/

Fiskräknaren vid Hillevik i Björkeån är nu igång

Fiskräknaren vid Hillevik, Björkeån

I morse startades fiskräkningen vid inlöpet i Hillevik, Björkeån ca 15 km norr om Gävle. Fiskräknaren är placerad i fiskvägens inlopp och Sportfiskarna har tidigare övervakat fiskvandringen där genom fällfångster.

Fiskräknaren är av typen TiVA FC i den större storleken då det finns ambitioner hos Sportfiskarna som äger räknaren att kunna flytta den mellan olika vattendrag där även stor havsvandrande fisk som lax och havsöring ska kunna räknas. Tillsammans med räknaren levererades även vårt fiskräknartorn som är speciellt framtaget för smidig och flexibel installation av fiskräknare och ledanordningar för att styra fisken in i räknaren. Installation av räknare, torn och ledanordningar har utförts av Sportfiskarna själva.

Nu väntar vi på att de första fiskarna ska passera genom räknaren. Tidigare års fällfångster visar på ett stort leksteg av abborre men vi bör även kunna förvänta oss gädda, id och andra cyprinider.

Initialt har vi också en liveström på kameran som gör att alla fiskar kan ses live i samma ögonblick som de passerar. Livebilden går att komma åt via fiskräknarens sida på Fiskdata.se. Mer om Hillevik finns även att läsa hos Fiskejournalen.

Inlöpet vid Hillevik i Björkeån
Inlöpet vid Hillevik som projekterats av Fiskevårdsteknik

Gäddräknare till SLU Aqua och ePIKE

Gäddräknare till SLU Aqua och ePIKE

Vi vill tacka Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) för förtroende att leverera en fiskräknare till dem. Räknaren kommer att placeras i en nyanlagd gäddvåtmark i Stockholmsområdet i samband forskningsprojektet ePIKE, som undersöker möjligheten att använda eDNA för uppföljning av gäddbestånd. Ett mycket spännande projekt i SLUs regi.

Fiskräknaren kommer att placeras fritt i vattendraget tillsammans med vårt mobila räknartorn för att smidigt kunna fästa in ledanordningar för styrning av fisk och även kunna hissa upp fiskräknaren för rengöring.

Göran Sundblad som är en utav forskarna på SLU som arbetar med forskningsprojektet ePIKE. (Foto från SLU)

Sportfiskarna köper in sin första fiskräknare

Sportfiskarna köper in sin första fiskräknare

Under vintern blev det klart att Sportfiskarna nu köper in sin första fiskräknare som kommer användas för miljöövervakning och beståndsuppskattning av vandrande fiskbestånd.

Fiskräknaren kommer att flyttas mellan olika lokaler för att kunna samla in så mycket data som möjligt för olika målarter. Bl.a. planeras fiskräknaren att placeras i ett mindre kustmynnande vattendrag för uppskattning av lekbestånden av gädda, abborre, vimma och id som vandrar under våren. Under sommar och höst flyttas sedan räknaren till ett omlöp för övervakning av framförallt havsöring.

För möjligheten att flytta runt räknaren mellan olika vattendrag flera gånger under samma säsong valde sportfiskarna att komplettera fiskräknaren med ett mobilt räknartorn. Tornet underlättar installationen då tornet med sina justerbara fötter kan placera nästan vart som helst. När tornet väl står på plats placeras fiskräknaren i tornet och kan hissas upp och ner med vinschen. Tornet är försett med flera infästningspunkter för en säker förankring och flexibla infästningar för galler eller ledanordningar för att styra fisken mot räknaren.

Vi tackar Sportfiskarna Gävle för förtroendet.

Ny mobil fiskräknare till Skåne

Ny mobil fiskräknare till Skåne

Vi har fått förtroendet att leverera fiskräkning som en funktionstjänst till Länsstyrelsen i Skåne som kommer följa fiskvandringen i Tommarpsån på Österlen.

Tommarpsån i vacker meandring i det skånska jordbrukslandskapet på Österlen.

Länsstyrelsen har valt att teckna ett avtal där fiskräkning, hantering och avrapportering av data ingår i ett koncept vi kallar för fiskräkning som funktionstjänst. Det innebär att kunden inte behöver köpa in utrustning och därmed binda kapital utan kan hyra funktionen så länge det behövs. I tjänsten ingår all hårdvara, fullt driftansvar, alla abonnemang som behövs.

Fiskräknaren kommer att placeras fritt i Tommarpsån tillsammans med ett mobilt räknartorn och självrensande galler för att minimera behovet av rengöring och underhåll. Tornet tillverkas vi själva och är specialgjort för en smidig installation med individuellt justerbara fötter och smidiga infästningsanordningar för den typ av ledanordningar man önskar montera.

Fiskräknaren monteras under våren 2021 och vi kommer i samband med det uppdatera sidan med fler bilder från installationen.